Protokoll

Här finns protokoll i pdf-format att hämta och/eller läsaProtokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2023-04-11

Protokoll styrelsemöte Malungs Nord Östra Älgskötselområde 2023-03-29

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2023-02-07

Protokoll styrelsemöte Malungs Nord Östra Älgskötselområde 2022-12-06

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2022-11-29

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2022-08-16

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2022-07-04

Protokoll stämma Malungs östra VVOF 2022-06-13

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2022-06-07

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2022-04-12

Malungs Nordöstra älgskötselområde samrådsprotokoll samrådshandlingar 2022-04-13

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2022-02-15

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2021-11-11

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2021-08-16

Protokoll styrelsemöte Malungs Nord Östra Älgskötselområde 2021-11-16

Protokoll styrelsemöte Malungs Nord Östra Älgskötselområde 2021-08-17

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2021-06-08

Protokoll stämma Malungs östra VVOF 2021-06-15

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2021-05-11

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2021-03-23

Protokoll samrådsmöte Malungs nordöstra älgskötselområde April 2021

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2020-11-04

Protokoll styrelsemöte Malungs nordöstra älgskötselområde 200826

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 200803

Protokoll Malungs östra viltvårdsområdesförenings ordinarie jaktstämma 200615

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2020-05-07

Malungs nö äso samrådsmöte april 2020

Protokoll möte styrele och jaktledare Malungs östra VVO 2020-03-16

Protokoll styrelsemöte Malungs nordöstra älgskötselområde 2020-03-05

Protokoll möte styrelse och jaktledare malungs östra VVO 191022

Protokoll möte styrelse och jaktledare malungs östra VVO 190815

Protokoll stämma Malungs Östra VVOF 190603

Protokoll styrelse och jaktledare Malungs Östra VVO 190515

Malungs nö äso samrådsmöte 190416

Styrelsemöte Malungs Nord östra älgskötselomtåde 190402

Protokoll möte styrelse och jaktledare 190328

Protokoll möte styrelse och jaktledare 181113

Protokoll styrelsemöte Malungs nordöstra älgskötselområde 181106

Protokoll möte styrelse och jaktledare 180815

Malungs östra VVOF,s stämma 2018

Protokoll styrelse och jakledaremöte östras VVOF 180515

Stämmohandlingar malungs östra VVOF 2018

Styrelse och jaktledare 171107

Styrelsemöte Malungs östra 180415

Protokoll styrelse och jaktledare 180218

Protokoll styrelse och jaktledare 170815

Malungs nordöstra älgskötselområde samrådsmöte 2018-03-19

Protokoll Malungs nordöstraälgskötselområde 2018-01-23

Protokoll Malungs nordöstra älgskötselområde 2017-10-18

Konstituerande möte styrelsen Malungs östra 170629

Protokoll årsstämma MöVVO 2017

Protokoll styrelse och jaktledare 1 juni 2017

Protokoll styrelse och jaktledare 22 maj 2017

Stämmohandlingar Malungs östra 2017

Protokoll från möte styrelse o jaktledare Malungs östra VVO 2017-03-07

Protokoll Malungs nordöstra älgskötselområde 2017-03-13

Protokoll Malungs nordöstra älgskötselområde 2017-02-21

Protokoll styrelsemöte Malungs östra VVO 2016-11-29

Protokoll Malungs nordöstra älgskööselområde 2016-10-18

Styrelsemöte Malungs östra VVO 2016-10-18

Styrelsemööte Malungs östra VVO 2016-08-18

Ordinarie jaktstämma Malungs östra VVO 2016-06-07 (bilagor i separat dokument nedan)

Ordinarie jaktstämma Malungs östra VVO 2016-06-07 endast bilagor

Styrelsemöte Malungs östra VVO 2016-05-31

Styrelsemöte Malungs östra VVO 2016-05-02

Samr�dsm�te 2016-03-08

Styrelsemöte Malungs östra VVO 2016-03-01

Styrelsemöte Malungs nord östra älgskötselområ 2016-02-09

Protokoll telefonm�te Malungs �stra VVO 2015-11-26

Protokoll styrelsem�te Malungs �stra VVO 2015-11-01

Protokoll styrelsem�te Malungs �stra VVO 2015-10-20

Styrelsemöte Malungs nord östra älgskötselområ 2015-10-20

Styrelsemöte Malungs nord östra älgskötselområ 2015-10-01

Protokoll ordinarie jaktst�mma 20150708 del 1 av 4

Protokoll ordinarie jaktst�mma 20150708 del 2 av 4

Protokoll ordinarie jaktst�mma 20150708 del 3 av 4

Protokoll ordinarie jaktst�mma 20150708 del 4 av 4

samrådsmöte nordöstra älgskötselområdet 2015-03-17

Styrelsemöte Malungs nord östra älgskötselområde 2015-02-10

Styrelsemöte Malungs nord östra älgskötselområde 2014-10-27

Minnesanteckningar nordvästras älgskötselområdes möte 141020

Styrelsemöte Malungs nord östra älgskötselområde 2014-10-07

Stämmoprotokoll 2014

Protokoll samrådsmöte nordöstra älgskötselområdet 140318

Mötesprotokoll nordöstra älgskötselområdet 140203

Mötesprotokoll nordöstra älgskötselområdet 131216

Minnesanteckningar nordvästras älgskötselområdes möte 131104

Minnesanteckningar nordvästras älgskötselområdes möte 131020

Mötesprotokoll nordöstra älgskötselområdet 131112

Mötesprotokoll nordöstra älgskötselområdet 131021

Skötselplan Malungs nord-västra älgskötselområde

Älgskötselplan nord-västra del 2

Skötselplan Malungs nord-östra älgskötselområde

Älgskötselplan nord-östra del 2

Protokoll ordinarie stämma 20130609

Protokoll ordinarie stämma 20120610

Protokoll ordinarie jakstämma 20110609

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma i Malungs Östra Viltvårdsområdesförening Torsdagen 2009-06-11

Protokoll ordinarie jaktstämma 20100610

Älgavskjutningspolicy

Sammansatt dokument 210810

Avskjutningsplan Malungs JVK 2011-2013

Älgtilldelning 2011-2012

 

Tillbaka