Historik

Det hela började den 29 augusti 1924 med att Malungs Östra Jaktvårdsförening bildades på marker tillhöriga byarna Mobyn, Vallerås, Albacken, Grönland och Lillmon, ca 26 000 Ha . I den första styrelsen ingick C A Forsbäck Grönland, Alfred Hansson Vallerås, Johan Hallsjö M Mon, Bengtlars Wilhelm Eriksson M Mon och Hols Johan Eriksson Lillmon. Suppleanter var Döl Robert Halvarsson Vallerås och C O Eriksson Lillmon.

Fram till början av 1980-talet fungerade föreningsformen bra men med en tilltagande tendens till utbrytningar fanns viljan att få en mer hållbar form för jakten och viltvården. Efter flera års hårt arbete bildades år 1986 Malungs Östra Jaktvårdsområdesförening.

I och med att en ny lag om viltvårdsområden kom år 2001 övergick Jaktvårdsområdet till att bli Viltvårdsområde den 23 augusti 2001.

Viltvårdsområdet har en areal om 20 831 Ha plus att vi tills vidare arrenderar de s k Ålidbergsrutan av Bergvik Skog AB, Areal 5 025 HA .

Tillbaka